Sunday, 4 March 2012

Meet Koda

I recently had another Facebook “conversation” with my sister, who lives on a farm in Mpumalanga, South Africa. According to Google Maps we are exactly 11535.39 km (or 7167.75 miles) apart, as the (pretty damn impressive) crow flies. It’s therefore not possible for us to hop over for a quick visit, which is where Facebook comes in handy. On this particular occasion she asked me how we were doing, or more specifically, me, as well as the Minister of Finances and Home Affairs and our offspring. I provided her with a detailed narrative as requested but then realised that she never enquired about the welfare of Koda, the four-footed member of the family. As you can imagine, this was a cause for serious concern. I knew I had to address the problem right there and then before it became a tendency, so I acted swiftly and decisively, yet with love. 

Ontmoet vir Koda

Ek het onlangs nog ‘n Facebook “gesprek” met my sussie gehad, sy bly iewers op ‘n plaas in Mpumalanga. Volgens Google Maps is ons presies 11535.39 km ver uit mekaar, soos die kraai sou vlieg (sou 'n pretty damn impressive kraai moet wees!). Dus is dit nie moontlik vir ons om sommer gou oor en weer te kuier nie so probeer ons maar om via Facebook op te vang met die nuus. Hierdie laaste keer vra sy my toe hoe dit gaan met ons, of meer spesifiek met my, met die Minister van Finansies en Huishoudelike Sake en ook ons spruite. Ek het die nodige verslag aan haar verskaf, maar besef toe dat sy nooit oor Koda, die vier-voetige lid van die gesin, se welsyn uitgevra het nie. Dit was vir my ‘n saak van kommer. Ek het dadelik besef dat ek die sakie daar en dan sou moes aanspreek alvorens dit ‘n tendens begin raak, en het toe met streng beslistheid opgetree, dog met liefde.