Saturday, 24 December 2011

Things that upset me this Christmas

It’s almost Christmas and the Möller household is stirring. The kitchen is mopped, rusks and milk tarts are being baked, the house is spring cleaned and the car washed, the garage is swept clean and lawns are mowed because it is almost Christmas and the place must be ready and time is running out. With this in mind I decided to mow the back yard late this afternoon before the sun sets. While I was busy I thought of a few things I don’t like very much.

Dinge wat my pla hierdie Kersfees

Dis amper Kersfees en dit gons in die Möller-huis. Die kombuis word geskrop en beskuit en melktert word gebak, huis word skoongemaak en kar word gewas, garage word gevee en gras word gesny want die plek moet reg en die tyd raak min. So besluit ek toe laatmiddag dat ek gou die agterplaas se gras moet sny voor die son sak. Dit bring my toe by 'n paar goed wat vir my nogal erg is.

Tuesday, 13 December 2011

The card and the train

“Are you alright?” asked a very anxious lady next to whom I collapsed on the train. I must have looked like I was going to die any minute because rule number one on the train is you don’t talk to strangers, but apparently she didn’t fancy the idea of me expiring next to her, so she rather asked. I sat there like a wet rat, hunched over and gasping for air. Tonight would be the last parent/teacher interview for the year, this time for Nadia who completed her Prep year and was about to start year 1. I therefore just had to make it in time, no excuses would be accepted. Normally I manage to keep to these appointments without too much trouble and this time would have been no different, were it not for our anniversary that was soon to be celebrated. Let me explain… 

Die kaartjie en die trein

"Is jy OK?" vra die bekommerde antie langs wie ek neer geval het op die trein. Ek moes seker erg gelyk het want reël nommer een op die trein is jy praat nie met vreemdes nie. Klaarblyklik het sy nie kans gesien dat ek op die bankie langs haar inmekaar sak nie, so sy vra liewer. Ek het soos ‘n nat rot daar gaan sit, vooroor gebukkend en gehyg na asem. Vanaand sou die laaste Parent/Teacher Interview wees vir die jaar, hierdie keer vir Nadia wat klaar maak met haar Prep jaar en graad een toe skuif. Ek móés dus betyds wees, geen verskonings word aanvaar nie. Normaalweg vind ek dit relatief maklik om by sulke afsprakies te hou en hierdie keer sou geensins anders wees nie, was dit nie vir my huweliksherdenking wat binnekort gevier sou word nie. Laat ek verduidelik…